CSR
Reporting

K čemu a proč CSR?

Ke společenské odpovědnosti nebo k odpovědnému podnikání se postupně hlásí celá řada malých a středních firem, které cítí přirozenou potřebu vracet společnosti něco zpět nebo pečovat o své nejbližší okolí, komunitu, která je neodmyslitelným celkem jejich podnikání. Mnohdy je k tomu vedou silné osobní hodnoty majitele, rodinná tradice nebo chuť dělat něco dobrého a nemyslet jen na maximalizaci zisku a po cestě ničit, co se dá.

Být společensky odpovědný se vyplatí. Podle průzkumu Ipsos Češi vnímají odpovědné firmy jako dvakrát atraktivnější zaměstnavatele. V tom případě jsou dokonce 3,5x ochotnější koupit si její produkt nebo službu. Stejně tak při současné nízké míře nezaměstnanosti, může být společenská odpovědnost zaměstnavatele pro výběr zaměstnání u řady lidí mnohdy stěžejním kritériem. Mladí lidé chtějí pracovat pro firmu, která má pozitivní společenský dopad, a upřednostňují zaměstnání, jenž je naplňuje.

Společenská odpovědnost začíná být významným faktorem při volbě zaměstnání. Zaměstnanci stále častěji volí své zaměstnání podle toho, jaké hodnoty jejich zaměstnavatel vyznává. Společenská odpovědnost zaměstnavatele je klíčovým faktorem při volbě zaměstnání tzv. generace Y. Dvě třetiny Millennials by nepracovaly pro společnost, která nemá společenskou odpovědnost ve své strategii.

Navíc mají zaměstnanci zájem být aktivně zapojeni do společensky odpovědných aktivit firmy, oproti spíše pasivnímu přístupu, který zastávali v minulosti.

Dlouhodobý finanční úspěch společností jde čím dál častěji ruku v ruce s vykazováním a závazky ke společenské odpovědnosti. Odpovědný přístup k podnikání již přináší prokazatelné benefity.

Odpovědné chování firem, které dělají prospěšné věci nad rámec svého byznysu, je pro jejich majitele i ředitele stále důležitějším tématem. Čím dál častěji o něm hovoří i v nejvyšších patrech managementu velkých firem.

Ukazuje se, že za agendu společensky prospěšného chování zodpovídají stále častěji přímo generální ředitelé. Podle poslední studie UN Global Compact a Accenture prakticky všichni top manažeři (95 % dotázaných) se cítí být osobně zodpovědní za to, že jejich podniky budou plnit svoji společenskou roli. 80 % je přesvědčeno, že angažovanost na poli společenských výzev je jedním z rozhodujících bodů jejich odvětví.

Více jak dvě třetiny dotázaných top manažerů (69 %) hlásí, že se udržitelnost stala součástí diskuze na těch nejvyšších pozicích, a celých 64 % říká, že se otázka udržitelnosti stala součástí budování obchodní strategie. Většina výkonných ředitelů (59 %) také prohlásila, že jejich společnost je schopna kvantifikovat hodnotu jejich snahy o udržitelnost, což značí 21% růst od roku 2013. Dotázaní také prohlašují, že jejich pokrok je replikován skrze celé jejich odvětví, a 89 % říká, že angažovanost v udržitelnosti má zásadní vliv na jejich odvětví.

Společenská odpovědnost firem není „něco navíc“, při bližším pohledu nejspíš i vaše společnost je v této oblasti aktivní, i když o tom třeba nemluvíte, nebo ani nevíte. A právě tato aplikace vám usnadní orientaci na poli CSR a napoví vám, jak si vaše organizace stojí.