CSR
Reporting

Kontakt

Řešitelský tým

Hlavní řešitel projektu

  • doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

Hlavní řešitelky partnerských univerzit

  • prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Institut personalistiky
  • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Univerzita Karlova, Fakulta Humanitních studií

Kontaktní osoby